Doelstelling

Het doel van de Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O. staat als volgt in de statuten omschreven:
De Stichting heeft tot doel het in stand houden van peuterdagverblijven en van dagscholen voor basis- en voortgezet onderwijs voor Joodse kinderen volgens de richtlijnen van de Halacha, uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland zoals voorkomende in het reglement van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap. Bij het verwezenlijken van haar doelstellingen gaat de Stichting uit van Thora en Halacha, eveneens naar uitleg van genoemd Opperrabbinaat. De wijze waarop het bestuur streeft naar de verwezenlijking van deze doelstellingen is deels vastgelegd in een "Beleidsplan".