hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt voor leerlingen op Rosj Pina €1.150 en voor leerlingen op het Maimonides €1.200 per jaar.