Chidon Ha Tenach 2016

Ter gelegenheid van de Chidon HaTenach zijn Adan Rotteveel en Arava Dadon,twee leerlingen uit 3hv in Israel