Ouderavond middelengebruik op het Maimonides

  

Donderdag 19 september is er een ouderavond geweest voor de ouders van leerlingen van klas 2 t/m 6. Voordat ouders (nader) kennis konden maken met mentoren, was er interactieve presentatie over middelengebruik verzorgd door de GGD, Jellinek en theatergezelschap De Nieuwe Lichting (DNL). Het lijkt een geslaagde avond te zijn geweest met praktische informatie, kritische vragen en levendige dialogen. Voor ouders die de gebruikte powerpoint-presentaties van GGD, Jellinek en DNL (nogmaals) willen bekijken, zijn hieronder de 2 bewuste documenten toegevoegd.  

Presentatie middelengebruik GGD bovenbouw Maimonides

Presentatie middelengebruik GGD onderbouw Maimonides


Mochten er nog vragen zijn over dit onderwerp dan kunt u zich richten tot de mentor van uw kind of de zorgcoördinator van de school (via edebruin@jsgmaimonides.nl).Twee Centropa winnaars op het Maimonides

In periode 2 van dit schooljaar heeft de brugklas van JSG Maimonides meegedaan aan het Centropa project. De uitslag is bekend. Er is door het Maimonides tweemaal een tweede prijs gewonnen!

Gedurende de tweede periode hebben de leerlingen voor het vak Joodse identiteit een filmpje gemaakt. De categorieën waar uit gekozen kon worden, waren: Virtual Jewish Cookbook, My Community of Family History. Centropa schrijft deze wedstrijd jaarlijks uit onder verschillende Joodse scholen in Europa. Het doel van dit project is om leerlingen bewust te maken van de eigen Joodse identiteit.  Vanuit Maimonides deden er 25 leerlingen mee. In de categorie "My Community" gingen twee leerlingen er met een prijs vandoor. Nathan Shwartsberg en Tom Weijel hebben allebei een prijs gewonnen van 100 euro. De officiële uitslag en filmpjes zijn terug te vinden via de volgende link: http://cjn.centropa.org/news . 


JSG Maimonides uitgeroepen tot superschool en beste school van Noord-Holland in de scholengids van Elsevier 2019!


Klik hier voor het hele artikel

 


Open avond op dinsdag 5 februari: 19.00-21.30

Lesjesmiddagen op vrijdag 15 februari: 13.00-14.30 en op woensdag 6 maart: 13.15-15.15
Op Maimonides is ook ruimte voor je talent! We bieden per periode een verdiepingsmodule aan, waarvoor je iedere vrijdag lessen volgt. Tijdens deze module werk je iedere 10 weken toe naar een  resultaat. Je kunt vier keer per jaar een andere verdieping kiezen of het hele jaar hetzelfde blijven doen, dat mag je helemaal zelf weten! Aan het einde van ieder blok organiseren we een bijeenkomst waarop alle leerlingen aan medeleerlingen, docenten en ouders het resultaat van hun verdieping laten zien.

 

Beth Einstein


Voor leerlingen met een sterk bèta profiel bieden we  een leerroute waarin ‘science’ en ‘onderzoek en ontwerpen’ centraal staan. Deze klas is aantrekkelijk voor zowel jongens als meisjes. In de module werk je samen aan opdrachten met een stevige uitdaging. De opdrachten ontstaan vanuit je eigen interesse of worden bijvoorbeeld aangedragen door het bedrijfsleven. Er is veel ruimte voor je creativiteit, het bedenken van nieuwe oplossingen, vormgeven, uitvinden, ontwerpen, brainstormen en samenwerken.

Beth Maccabi

 


Voor leerlingen die een passie hebben voor sport of behoefte hebben aan fysieke uitdaging. Tijdens deze verdiepingslessen maak je kennis met verschillende disciplines, maar mag je je ook verdiepen in je favoriete sport. Daarnaast volg je clinics gegeven door échte sporthelden, bezoek je wedstrijden, maak je wedstrijdanalyses, krijg je op hoog niveau sportlessen aangeboden en ontwikkel je belangrijke kwaliteiten, zoals samenwerken, leiding nemen, communiceren, leren omgaan met verschillen en organiseren.

Beth Spinoza


 

Voor een speciale groep meerbegaafde leerlingen wordt een ingedikte leerroute aangeboden. Door het aanbieden van een aantal vakken in minder uren per week kan je tijdens deze route het programma van de brugklas in een verkorte tijd afleggen. Ook kan je zelf vragen inbrengen, zoals hoe wordt een game ontwikkeld of hoe kan ik Spaans leren? De vrijgekomen lessen worden ingevuld met activiteiten, zoals contact met je tutor voor overleg over de voortgang, planning, kansen en obstakels en kun je een aantal vakken in de bovenbouw of op de universiteit volgen.

Beth ChagallVoor leerlingen die houden van optreden, kunst maken, voorstellingen bekijken of tentoonstellingen bezoeken heeft het Maimonides de creativiteitsklas. In deze klas kom je met veel vormen van kunst en cultuur in aanraking en worden verschillende disciplines aangeboden, zoals theater, dans, design, vormgeving, muziek, audio en video, maar bezoek je ook voorstellingen en tentoonstellingen en maak je eigen producties. In deze module leer je om kritisch naar jezelf te kijken, om samen te werken en om uitdagende doelen te stellen. 


Roosterwijzigingen:

Kijk regelmatig ('s avonds en 's morgens vroeg) op de site voor roosterwijzigingen! Er kunnen te allen tijde wijzigingen op de site gezet worden, soms met gevolgen voor het 1e en het 2e uur en dus je begintijd!

 

Gedachte van de week: 
Wat werkelijk telt in het leven zijn niet de goede bedoelingen, maar de ontelbare kleine en schijnbaar onbelangrijke dingen (Maimonides / Rambam 1138-1204)


 

Nieuwsbrief Maimonides

De afgelopen periode is hard gewerkt om een nieuwe nieuwsbrief samen te stellen met nieuws van onze school. Deze nieuwsbrief, van december 2018, is rechtstreeks per email aan de ouders/verzorgers verstuurd.