Decanaat

Het decanaat heeft als belangrijkste taak de leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes binnen de schoolloopbaan en bij het kiezen van een vervolgopleiding. Ook voorziet het decanaat, veelal in de vorm van ouderavonden, de ouders van de nodige informatie om met hun kind het keuzeproces te kunnen bespreken. De decaan is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het terrein van vakken-, sector- en profielkeuze en de keuze van een vervolgopleiding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van allerlei hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld interessetests. 

De decaan van het Maimonides is Willem Smidt. Hij is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met de studie- en beroepskeuze van de leerlingen. Hij begeleidt leerlingen en ouders bij het LOB -programma. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. In het kader van LOB houden de leerlingen zich o.a. bezig met: 

 • het kiezen van een profiel/sector voor de bovenbouw (met behulp van keuzebegeleidingslessen, individuele begeleiding en begeleiding in groepen, voorlichting ouders door de decaan op voorlichtingsavonden en op afspraak) 
 • uitleg over de te volgen procedures zoals overgangsnormen en toelatingsbeleid  
 • het invullen van tests, veelal opgenomen in de methode van keuzebegeleiding 
 • informatie verwerven over beroepen 
 • informatie verwerven over vervolgopleidingen. 
 • informatie verwerven m.b.t. toelatingsbeleid in het vervolgonderwijs 
 • studiefinanciering 
 • bezoeken van Open Dagen/ proefstuderen/ meelopen bij een studie 
Programma Loopbaanoriëntatie en –begeleiding: 

Onderbouw: 

2 mavo:

De leerlingen werken met de LOB-methode Qompas sectorkeuze. Aan de hand van opdrachten denken zij na over: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? De leerlingen vullen o.a. een interessetest en een beroepentest in. Alle opdrachten en tests worden verzameld in een portfolio. Er volgt een gesprek met de decaan om samen te bespreken wat voor de leerling het meest geschikte vakkenpakket is. 

Jaarlijks is een informatieavond voor de ouders van klas 2 mavo gepland. De ouders worden geïnformeerd over het vmbo en het mbo, de mogelijkheden die de verschillende vakkenpakketten bieden, zoals bv de overstap naar de havo. Na de informatieavond  is er voor de ouders de mogelijkheid om een afspraak te maken met de decaan om het vakkenpakket van hun kind met te bespreken. 

3 mavo: 
De leerlingen werken met de LOB-methode Qompas sectorkeuze. Aan de hand van opdrachten denken zij na over een (mbo-)opleiding. Alle opdrachten en tests worden verzameld in een portfolio. 

De leerlingen van 3 mavo bezoeken een Open Dag van het mbo. Er volgt een gesprek met de decaan om samen te bespreken wat voor de leerling het meest geschikte vakkenpakket in klas 4 mavo is. 

3hv: 
De leerlingen werken met de LOB-methode Qompas profielkeuze. Aan de hand van opdrachten denken zij na over studierichtingen en beroepen. De leerlingen vullen o.a. een interessetest en een competentietest in. Alle opdrachten en tests worden verzameld in een portfolio. Er volgt een gesprek met de decaan om samen te bespreken wat voor de leerling het meest geschikte vakkenpakket is. 

Jaarlijks is ook een informatieavond voor ouders van klas 3hv gepland. De ouders worden geïnformeerd over de bovenbouw van het havo en het vwo, de mogelijkheden die de verschillende vakkenpakketten bieden, zoals bv de overstap van havo 5 naar vwo 5. Na de informatieavond is er voor de ouders de mogelijkheid om een afspraak te maken met de decaan om het vakkenpakket van hun kind met te bespreken. 

Bovenbouw: 

4 MAVO: 
Leerlingen met een mavo-diploma blijven leerplichtig totdat zij minimaal een mbo- diploma niveau 2 hebben behaald. Wij streven ernaar om alle mavo-leerlingen in te laten schrijven voor een mbo-opleiding. Ook leerlingen die door willen gaan met een havo-opleiding, vragen wij om zich in te schrijven voor een mbo-opleiding. Als de overstap naar havo 4 gelukt is, dan kan de leerling zich afmelden bij het mbo. Het mavo-diploma geeft toelating tot een mbo-opleiding niveau 4, het hoogste niveau van het mbo. Bijna alle leerlingen schrijven dan ook in voor een mbo-opleiding niveau 4. Na het behalen van het mbo-diploma niveau 4 kan de leerling doorstromen naar het HBO. Voor de doorstroommogelijkheden van mbo 4 naar HBO geeft de decaan informatie. 

Met het mavo-diploma is de leerling ook toelaatbaar voor het havo. Voor de meeste havo-opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen voor deze overstap, ook op het Maimonides is dat het geval. De mentor van 4 mavo bespreekt de toelatingseisen (die opgenomen zijn in het informatieboekje) met de leerlingen. Gedurende het schooljaar vinden er begeleidingsgesprekken m.b.t. tot de vervolgopleiding plaats tussen leerling en mentor en leerling en decaan. Tevens wordt er voorlichtingsmateriaal uitgedeeld aan de leerlingen en is er voor ouders de mogelijkheid om een afspraak te maken met de decaan. 


4 HAVO:  
Gedurende het schooljaar werken de leerlingen met de LOB-methode Qompas studeren. Aan de hand van opdrachten denken zij na over studierichtingen en beroepen. De leerlingen vullen o.a. een interessetest en een competentietest in. Alle opdrachten en tests worden verzameld in een portfolio. 

Inhoud Qompas studeren: 
 • kennismaken met bachelor/master structuur, HBO, 
 • studiekeuzetest 
 • de ingewonnen informatie bespreken met de ouders 
 • Interessante studies opslaan 
 • Interessetest 
 • Competentietest 
 • Verslag in het online dossier 
Aan het einde van periode 1 lopen de leerlingen stage (beroepsstage). Het doel van deze stage is leerlingen kennis te laten maken met een beroep waarnaar hun interesse uitgaat. In periode 2 wordt door de kring van Amsterdamse schooldecanen de HBO- en WO-voorlichtingsavond georganiseerd. Leerlingen (en ouders) ontvangen informatie over de inschrijving voor deze avond. In havo 4 bezoeken de leerlingen een Open Dag van een opleiding naar keuze. 

5 havo: 
In september vindt er voor de leerlingen een voorlichting plaats, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: studiekeuze, inschrijving voor een studie, de bachelor-master structuur, de overstapmogelijkheden van HBO naar WO. Alle leerlingen ontvangen een informatiemap. Begin november wordt de brochure “mijn diploma, en dan…?” aan alle leerlingen verstrekt, de in september besproken onderwerpen worden hier nogmaals uitgelegd. Tevens worden de ouders geïnformeerd over deze voorlichtingen. Net als de leerlingen uit havo 4 ontvangen ook de leerlingen uit havo 5 (en hun ouders) een uitnodiging voor de door de kring van Amsterdamse schooldecanen georganiseerde HBO- en WO-voorlichtingsavond. In een gesprek met de decaan bespreekt de leerling zijn plannen m.b.t. het proefstuderen, het meelopen en het bezoeken van open dagen. 

4 vwo: 
Gedurende het schooljaar werken de leerlingen met de LOB-methode Qompas studeren. Aan de hand van opdrachten denken zij na over studierichtingen en beroepen. De leerlingen vullen o.a. een interessetest en een competentietest in. Alle opdrachten en tests worden verzameld in een portfolio. 

Inhoud Qompas studeren: 
 • kennismaken met bachelor/master structuur, HBO, 
 • studiekeuzetest 
 • de ingewonnen informatie bespreken met de ouders 
 • Interessante studies opslaan 
 • Interessetest
 • Competentietest 
 • Verslag in het online dossier 
Aan het einde van periode 1 lopen de leerlingen stage (beroepsstage). Het doel van deze stage is leerlingen kennis te laten maken met een beroep waarnaar hun interesse uitgaat. In periode 2 wordt door de kring van Amsterdamse schooldecanen de HBO- en WO-voorlichtingsavond georganiseerd. Leerlingen (en ouders) ontvangen informatie over de inschrijving voor deze avond. In vwo 4 bezoeken de leerlingen een Open Dag van een opleiding naar keuze. 

5 vwo: 
Dit schooljaar werken de leerlingen verder met Qompas. Het is de bedoeling dat zij al dieper op hun keuze ingaan (check your choice), bv door zich aan te melden voor een dag proefstuderen. Net als de leerlingen uit vwo 4 ontvangen ook de leerlingen uit vwo 5 (en hun ouders) een uitnodiging voor de door de kring van Amsterdamse schooldecanen georganiseerde de HBO- en WO-voorlichtingsavond. In een gesprek met de decaan bespreekt de leerling zijn plannen m.b.t. het proefstuderen, het meelopen en het bezoeken van open dagen. 

6 vwo: 
In september vindt er voor de leerlingen een voorlichting plaats, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: studiekeuze, inschrijving voor een studie, de bachelor-master structuur, de overstapmogelijkheden van HBO naar WO. Alle leerlingen ontvangen een informatiemap. Begin november wordt de brochure “mijn diploma, en dan…?” aan alle leerlingen verstrekt, de in september besproken onderwerpen worden hier nogmaals uitgelegd. Tevens worden de ouders geïnformeerd over deze voorlichtingen. Net als de leerlingen uit vwo 5 ontvangen ook de leerlingen uit vwo 6 (en hun ouders) een uitnodiging voor de door de kring van Amsterdamse schooldecanen georganiseerde de HBO- en WO-voorlichtingsavond. In een gesprek met de decaan bespreekt de leerling zijn plannen m.b.t. het proefstuderen, het meelopen en het bezoeken van open dagen.