De geschiedenis van de school

De geschiedenis van de school

Begonnen in 1928 in het vroegere woonhuis van de bekende Amsterdamse familie Van Lennep aan de Heerengracht 501, moest de Joodsche H.B.S. al spoedig omzien naar een grotere behuizing. Deze werd gevonden in een oud schoolgebouw aan de Voormalige Stadstimmertuin 2, dat na grondige restauratie bij het 10-jarig bestaan van de school in 1938 in gebruik werd genomen.

In de Tweede Wereldoorlog zouden in de Stadstimmertuin korte tijd twee joodse scholen tegenover elkaar staan: op nr. 2 de Joodse H.B.S. en op
nr. 1 het door de bezetters afgedwongen Joods Lyceum. Beide hielden in de loop van 1943 om bekende redenen op te bestaan.

Na de oorlog richtte de gemeente Amsterdam de G.I.C.O.L. op, de Gemeentelijke Inhaal Cursus voor Ondergedoken Leerlingen. Deze kwam onder leiding te staan van de directeur van de Joodse H.B.S., de heer H. Jacobs z.l.

Twee jaar later werd de Joodse H.B.S. heropgericht en vond haar onderkomen tijdelijk in de Tweede Boerhaavestraat 7, tot het in de oorlog leeggeroofde en beschadigde schoolgebouw aan de Stadstimmertuin hersteld was. De heer Jacobs werd weer directeur en bleef dat tot zijn pensionering in 1958.
Door de "geboortegolf" en de toenemende belangstelling voor middelbaar joods dagonderwijs was uitbreiding noodzakelijk, temeer daar de H.B.S. was uitgebreid met een gymnasium. Zo ontstond het Joods Lyceum Maimonides.

Via de Mammoetwet van 1968 werd de 5-jarige H.B.S. een 6-jarig atheneum, terwijl tevens een havo-top werd toegevoegd. Maar al spoedig keerde het tij: het leerlingental liep terug en geleidelijk aan werd de school gedwongen afdelingen af te stoten. De voornaamste oorzaak lag in de moeilijke bereikbaarheid van de school.

Dus werd omgezien naar een locatie in Buitenveldert: daar en in het aangrenzende Amstelveen woonden immers inmiddels de meeste joden. Al in 1970 werden pogingen ondernomen van het Ministerie van Onderwijs toestemming te verkrijgen tot nieuwbouw op een eerder in optie genomen stuk grond naast de joodse peuter-, kleuter- en lagere scholen, die daar reeds stonden. Niet eerder dan in 1974 werd een bouwcommissie benoemd die zich daadwerkelijk met de nieuwbouw zou bezighouden.

Nog zouden er bijna 6 jaren verlopen vanaf de eerste vergadering van deze commissie in juni 1974 tot de ingebruikneming van het nieuwe gebouw aan de Noordbrabantstraat 17 in februari 1980!