Identiteit

De Joodse Scholengemeenschap Maimonides wil haar leerlingen, in samenwerking met de ouders/verzorgers, opleiden tot trotse, bewust Joodse volwassenen gebaseerd op Joodse normen en waarden. Wij streven ernaar om onze leerlingen een gedegen kennis van de Joodse religie, traditie, cultuur, geschiedenis, Modern en Klassiek Hebreeuws te geven en zich verbonden te voelen met de Joodse gemeenschap, het Joodse volk en de staat Israël in een vanzelfsprekend Joods leefklimaat. Wij willen de leerlingen de mogelijkheid geven en stimuleren om zich te ontplooien tot betrokken en waardevolle leden van de Joodse gemeenschap en de Nederlandse samenleving, met een duidelijke Joodse identiteit. We streven er naar om de leerlingen in aanraking te brengen met diverse aspecten van het Jodendom en een Joods gevoel met name op het gebied van cultuur, religie, nieuws, zionisme en maatschappij. We betrekken externe organisaties bij activiteiten ter versterking van de joodse identiteit. We vieren Joodse en Nederlandse feestdagen en gedenkdagen op gepaste wijze.

We hebben vier Joodse vakken: Klassiek Hebreeuws (Tenach), Modern Hebreeuws (Ivriet), Jahadoet en Joodse Identiteit. 

Voor de vakken Klassiek en Modern Hebreeuws bestaat de mogelijkheid een schoolexamen af te leggen dat meetelt voor het behalen van de einddiploma’s mavo, havo of vwo. Voor deze twee vakken zijn doelen en eindtermen beschreven analoog aan die van andere examenvakken.

Voor het vak Modern Hebreeuws bestaat bovendien de mogelijkheid een toets af te leggen volgens de richtlijnen van het Europese Referentie Kader voor moderne vreemde talen.

De vakken Jahadoet (religieuze jodendomskennis) en Joodse Identiteit (het begeleiden van leerlingen op allerlei Joodse gebieden) zijn geen examenvakken en worden voornamelijk in de klassen 1 t/m 3 gegeven.