MR

Samenstelling van de MR  
 
Leerlingengeleding: Avigdor Erwteman en Noa Sanders
Docentengeleding: Arjeh Cortissos, Channah Broersma, Olivier Ottow
Oudergeleding: Sharon Kornmehl en Evelyn Blazer
Onderwijsondersteunend personeelsgeleding: Anita van Pelt (voorzitter)

Notulen van de vergaderingen

jaarverslag MR 2015 

notulen van de vergadering van 03 dec 2015

notulen van de vergadering van 26 jan 2016

notulen van de vergadering van 17 mrt 2016

notulen van de vergadering van 2 mei 2016

notulen van de vergadering van 29 september 2016

notulen van de vergadering van 1 december 2016

notulen van de vergadering van 2 februari 2017

notulen van de vergadering van 16 februari 2017

notulen van de vergadering van 24 april 2017

notulen van de vergadering van 29 mei 2017

  

Statuut en MR reglement

Medezeggenschapsstatuut

Reglement MR

Huishoudelijk reglement MR