Vakkenpagina Nederlands

Welkom bij het vak Nederlands op Maimonides!

Nederlands op Maimonides krijg je van mevrouw Van Valkenburg en mevrouw Roozendaal in de onderbouw en van mevrouw Peeper in de bovenbouw. Samen zorgen wij ervoor dat je opgeleid wordt voor het eindexamen. Daar ben je eigenlijk vanaf de eerste schooldag al mee bezig, want dan begin je al met teksten te verklaren. En dat is nou precies waar het eindexamen over gaat. Bij het eindexamen werken alle leerlingen op de computer in de multifunctionele ruimte, waar we dus ook geregeld oefenen.

Maar in de tussenliggende tijd hebben we nog een heleboel andere interessante en zeker ook leuke activiteiten. Naast de verplichte onderdelen zoals grammatica en spelling (dat gelukkig weer meetelt bij het eindexamen), zijn onze lessen heel afwisselend. We lezen soms voor, we laten jullie ook veel thuis lezen. We hebben op school dan ook een prachtige collectie boeken staan. En er komen graag hele goede gastsprekers op school. Zo hebben we al een heleboel bekende Nederlandse schrijvers gehad, zoals Arnon Grunberg, Leon de Winter, Mano Bouzamour, Robbert Vuijsje, Ariella Kornmehl, Chaja Polak en afgelopen jaar was Herman Koch gastspreker! Ook besteden we veel tijd aan poëzie en moet je zelfs tijdens je mondeling in je examenjaar een gedicht voor kunnen dragen.

Behalve dat we literaire gastsprekers ontmoeten, komen er ook graag politici om met ons in de klas te debatteren. Dat bereiden we uiteraard uitgebreid voor, zodat je goed leert je mening te beargumenteren. Zo zijn we bij Nederlands al vaak in discussie gegaan met vooraanstaande politici, zoals de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, de staatssecretaris van onderwijs, de heer Dekker. Ook krijgen we sprekers vanuit de Joodse hoek, bijvoorbeeld Nirit Peled, de maakster van de film Superjoden, gastsprekers via het CIDI.

Ook leer je natuurlijk zelf teksten te schrijven en als je dat wilt, mag je in de redactie van de schoolkrant van Maimonides plaats komen nemen.

Je merkt het al, er is genoeg te doen bij het vak Nederlands op Maimonides!