Vakkenpagina Duits

Docenten en vakbeschrijving

Duits wordt op het Maimonides gegeven door de heer D. van den Berg en mevrouw S. Lippert.


Omdat wij Nederlanders veel met Duitsland te maken hebben en er ongeveer 100 miljoen mensen in Europa Duits spreken, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen een goede kennis van deze taal hebben.


Onderbouw: Duits start in de tweede klas van de mavo met 4 uur en in de tweede klas havo/vwo met 3 uur in de week. Wij gebruiken de Methode "Trabi Tour". In deze methode komen alle vaardigheden aan bod zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven. Ook wordt de computer niet vergeten.


Bovenbouw: in de bovenbouw havo/vwo - de Tweede Fase - gaan we door met de methode "Trabi Tour!". In het PTA (het programma van toetsing en afsluiting) staat beschreven wat wij per periode leren, wat er van de leerling wordt verwacht en welke onderdelen van het vak getoetst worden.


Weblinks

www.digischool.nl/du 

http://www.goethe.de/ 

http://www.spiegel.de/ 

http://www.welt.de/ 

http://www.faz.de/