Vakkenpagina Ivriet

WELKOM BIJ HET VAK IVRIET (MODERN HEBREEUWS)

Dit vak behoort tot de vakken die de speciale identiteit van onze school bepalen. We geven dit vak in alle klassen op twee niveaus en we proberen iedere leerling zoveel mogelijk les te geven op zijn of haar niveau. We streven ernaar om iedereen die dat wil een kans te geven om een eindexamen Modern Hebreeuws af te leggen. We zijn er trots op dat veel leerlingen ervoor kiezen om eindexamen te doen.

Per week krijg je (verplicht) drie uur ivriet. De lessen lijken inhoudelijk op de andere moderne vreemde talen. We besteden dus aandacht aan lees-, luister-, spreek-, en schrijfvaardigheid en natuurlijk maken we ook huiswerk en repetities. Voor de bovenbouw is een PTA van toepassing (zie op de betreffende pagina).

Het lesmateriaal is heel gevarieerd. De meeste boeken worden via de school aangeschaft. Woordenboeken zijn in de mediatheek aanwezig en er kan gebruik worden gemaakt van digitale woordenboeken op internet. De school heeft een afdeling ivriet in de mediatheek met leesboeken op alle niveaus. Ook hebben we een abonnement op hebreeuwse kranten voor beginners.

Hier volgt een greep uit de titels van ons lesmateriaal: 

 

  • Me-Alef ad Tav van de Universiteit van Tel Aviv 
  • Ivriet mi-bajit tov van het Ministerie van Onderwijs 
  • Ivriet min ha-hatchala van de Universiteit van Jeruzalem 
  • Literatuurbundel van modern hebreeuwse literatuur.

 

Tijdens de lessen besteden we ruime aandacht aan alles wat met Israël, de taal en de cultuur te maken heeft. Daarbij hoort ook altijd een activiteit rondom speciale feest- en gedenkdagen zoals Jom Ha-Sjoa en Jom Ha'atsma'oet (Onafhankelijkheidsdag).

Alle gedetailleerde informatie over ons vak geven we belangstellenden graag op school. Het is misschien ook leuk om eens te spreken met huidige èn oud-leerlingen om te horen wat zij over het vak ivriet denken.