Joodse Geschiedenis

Vanaf klas 2 krijgen alle leerlingen op het Maimonides joodse geschiedenis. Natuurlijk leer je bij het ‘gewone’ vak geschiedenis over alle belangrijke personen en gebeurtenissen uit het verleden, dus je zou je kunnen afvragen waarom er nóg een vak geschiedenis gegeven wordt.

 

 

Bij de joodse geschiedenis gebruiken we dezelfde tijdbalk als bij geschiedenis. Er is natuurlijk maar één verleden. Maar er zijn twee belangrijke verschillen. Om te beginnen plaatsen we bij joodse geschiedenis personen en gebeurtenissen op de tijdbalk die in de algemene geschiedenis meestal niet aan de orde komen. Zo komen we Shmuel haNagid uit middeleeuws Spanje tegen, of Ilan Ramon, de eerste joodse astronaut. Daarnaast bekijken we de gebeurtenissen van de tijdbalk soms uit een andere invalshoek. De kruistochten worden bij geschiedenis wel gezien als een positieve gebeurtenis, omdat ze de internationale handel stimuleerden. Bij joodse geschiedenis zullen we ons vooral concentreren op de ooggetuigenverslagen van joodse gemeenschappen in Europa die door de kruistochten werden verwoest.

 

 

In klas 2 en 3 krijgen alle leerlingen het tekst-werkboek Een reis door de tijd en de wereld. In twee jaar reizen we door de hele joodse geschiedenis van Avraham Avinoe tot onze eigen tijd. In de leertekst worden de belangrijkste personen en gebeurtenissen uit een bepaalde tijd behandeld. Vervolgens wordt in de opdrachten aan de hand van tekst- en beeldbronnen dieper op bepaalde ontwikkelingen ingegaan. In klas 4 wordt aan de hand van vier syllabi de moderne geschiedenis van de staat Israël behandeld, van de opkomst van het zionisme tot het Israëlisch-Palestijns conflict. In klas 5v staat tenslotte het vraagstuk van de joodse identiteit centraal. Hoe gaven joodse denkers in het verleden invulling aan hun joodse identiteit? En welke inspiratie kunnen we daaruit putten voor ons eigen leven?

 

 

Natuurlijk wordt er ook op andere manieren naar de joodse geschiedenis gekeken. Klopt het verhaal van Walt Disney’s Prince of Egypt met de manier waarop het verhaal in de thora geschreven staat? Hoe kun je op de computer een biografie schrijven over Maimonides of Einstein? Is de film The merchant of Venice met Al Pacino een reële weergave van het leven in het ghetto van Venetië? Welke kenmerken van het joodse leven in het interbellum vinden we terug in Het lot van de familie Meijer van Charles Lewinsky? Tot slot wordt er in de les ook gediscussieerd over oude en actuele vraagstukken. Kortom: joodse geschiedenis is een vak waar heel wat in zit!

 


Syllabus_joodse_geschiedenis_4hv_periode_1.doc
Syllabus_joodse_geschiedenis_4hv_periode_2.doc