Aardrijkskunde

Docenten

 

 

 

Dhr. L. Tjoelker

Brugklas, 2HV, 3M en 4M

Email: ltjoelker@jsgmaimonides.nl

 
 

 

Dhr. K.J. Verweel (sectiehoofd)

2M, 3HV, 4H en 5H, en 4V, 5V en 6V

Email: kverweel@jsgmaimonides.nl

 

 

Vakinhoud


Bij het vak aardrijkskunde gaat het vooral om één hele simpele vraag:

 

“Waarom is het hier anders dan daar?

Dit lijkt misschien een makkelijk te beantwoorden vraag, maar is het niet. Al eeuwen lang houden aardrijkskundigen zich er mee bezig. Vragen zoals “Waarom zijn we hier rijk en zijn ze daar arm?” “Waarom regent het hier meestal en schijnt daar vaak de zon?” “Waarom zijn er hier geen vulkanen en daar wel?” en “Waarom wonen hier veel mensen en daar nauwelijks?” zijn allemaal interessante vragen voor aardrijkskundigen. Vragen die niet alleen gaan over gebieden ver van huis, maar ook over onze eigen dagelijkse omgeving.

In de aardrijkskunde houden we ons niet alleen bezig met verschillen tussen gebieden. Als echte reizigers vinden we het ook interessant om de wereld om ons heen te beschrijven, en –als dat even mogelijk is– te verklaren. We kijken om ons heen en zien de fileproblemen rond Amsterdam, de opkomst van nieuwe culturen in de buitenwijken, de groeiende stroom buitenlandse toeristen die een bezoek brengen aan onze stad, de toenemende luchtvervuiling in sommige stadsdelen en de bouw van grote gebouwen langs de Zuidas…. Allemaal actuele, interessante ontwikkelingen die ook een heleboel vragen oproepen.

 

De dagelijkse omgeving speelt een belangrijke rol in de aardrijkskunde. Het kan ook niet anders dan dat een goede aardrijkskundedocent je ook af en toe mee naar buiten neemt!

 

Om er voor te zorgen dat ook jij je omgeving kunt beschrijven en de verschillen tussen jouw omgeving en andere gebieden kunt verklaren, is het wel belangrijk dat je over een aantal vaardigheden beschikt, oftewel dat je simpelweg een aantal dingen kunt. Zo vinden we het in de aardrijkskunde belangrijk dat je met een atlas kunt omgaan, dat je wat eenvoudige berekeningen kunt maken en dat je ook weet wat je met een grafiek of een tabel kunt doen. Niet echt moeilijk, maar wel erg nuttig.

Lesmethodes en onderwerpen


Sinds het cursusjaar 2007-2008 zijn we overgestapt op een nieuwe lesmethode, die beter aansluit op de nieuwe tweede fase. Behalve in de onderbouw krijgen ook in de bovenbouw de leerlingen gewoon weer één boek per jaar, waarin een aantal thema’s aan de orde komen. In de onderbouw gebruiken we dit jaar voor het laatst WERELDWIJS, een methode die we al een paar jaar met succes hanteren. In de bovenbouw gebruiken we voor het VMBO WERELDWIJS en voor de HAVO en het VWO de buitengewoon populaire BUITENLAND-methode. Vooral in de bovenbouw krijgen de leerlingen bij ons vak relatief veel persoonlijke begeleiding en aandacht.

 

Aardrijkskunde en beroepsperspectief


Aardrijkskunde is meer dan alleen een vak op de middelbare school. Er zijn mensen die er hun beroep van hebben gemaakt. Een paar voorbeelden:

 

 

  • Meteorologen voorspellen het weer en doen onderzoek naar klimaatveranderingen
  • Antropologen zijn geïnteresseerd in vreemde culturen en stellen bijvoorbeeld tentoonstellingen samen
  • Planologen proberen de gevolgen van grootschalige bouwprojecten, zoals de Noord–Zuidlijn, te voorspellen en zodoende problemen te voorkomen
  • Geologen doen onderzoek naar gesteente, gaan op zoek naar aardolie, en proberen te onderzoeken wat er met de aarde is gebeurd vanaf het ontstaan
  • Beleidsmedewerkers werken voor de gemeente en doen onderzoek naar o.a. verkeersproblemen, armoede en criminaliteit in en rond de stad
  • Logistiek medewerker werken voor transportbedrijven en kijken hoe een product zo snel en goedkoop mogelijk zijn eindbestemming kan bereiken
  • Cartografen maken atlaskaarten en plattegronden
  • Mensen die werken voor rijkswaterstaat proberen files op te lossen en proberen Nederland droog te houden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodelinks voor bovenbouwklassen

Voor havo4

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_zeestromen01 (zeestromen)

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_luchtstromen01 (luchtstromen)

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_hogedruk01 (hogedrukgebieden)

http://www.youtube.com/watch?v=wgZ7w9zBtmo  (Ruimte voor de Rivier)

 

Voor havo5

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas02 (ontstaan aardgas)

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_gletsjerdalen01 (verwering en dalvorming)

 

Voor vwo4

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_uganda02 (ontwikkelingsvraagstukken)

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040531_schulden01 (schuldenproblematiek periferie)

 

Voor vwo5
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/42104687/ (Amsterdam en mondialisering)

 

Voor vwo6

http://www.ruimtevoorderivier.nl/ (zeer informatieve site over rivierenbeleid)
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030403_duin01 (ontstaan duinen)
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_zeeklei02 (ontstaan kwelders)

Andere belangrijke/actuele links:

Examentips_HAVO_VWO.doc

Downloads:

programma bovenbouw aardrijkskunde periode II

 Excursie naar Rhenen april 2013