maatschappijleer

Maatschappijleer

Docent:


Docent: 

Email:  

 
Alle leerlingen op het Maimonides krijgen één jaar maatschappijleer. Zoals de naam van het vak al zegt, is het doel van maatschappijleer: het leren kennen en begrijpen van de samenleving waarin je leeft.

In 3vmbo behandelen we vier thema's uit het boek Blikopener (www.blikopener.nl). We onderzoeken of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes, en wat het effect is van een groep op het handelen en denken van mensen. Dit zijn thema's waar je in het dagelijks leven op school, op de sportvereniging en thuis mee te maken krijgt. Maar de samenleving is groter: daarom kijken we ook hoe de Nederlandse politiek en rechtsstaat functioneren, en verdiepen we ons in de multiculturele samenleving waarin we leven.

In 4 havo/vwo gebruik we de methode Impuls (impuls.wolters.nl). Deze methode behandelt uitgebreid de vier thema's die sinds 2007 door de overheid verplicht zijn gesteld voor het maatschappijleeronderwijs in de Tweede Fase: de rechtsstaat, de parlementaire democratie, de verzorgingsstaat, en de multiculturele samenleving. Wie is de minister van defensie? Wat is het verschil tussen integratie en assimilatie? Moeten gezonde mensen zorgen voor mensen die minder goed mee kunnen doen? Wat is het effect van de media op het denken van mensen? En wat is eigenlijk het verschil tussen het Nederlandse rechtssysteem en dat van de Verenigde Staten? Dit soort vragen beantwoorden we aan de hand van het tekstboek, krantenartikelen, films, documentaires, cartoons en internetopdrachten. Ook worden er soms bijzondere projecten georganiseerd. Zo was er het afgelopen jaar een ontmoeting met leerlingen van het Islamitisch College, een bezoek van Christenunie fractievoorzitter Arie Slob en een bezoek van een militair die door de VN wordt uitgezonden naar Soedan. Ook hebben alle leerlingen meegedaan aan de scholierenverkiezingen in de week dat Nederland naar de stembus ging.

Natuurlijk wordt er bij maatschappijleer ook flink gediscussieerd! Aan het begin van iedere les wordt het nieuws besproken. Iedereen heeft zijn eigen mening en mag daar voor uitkomen, zolang er maar respect is voor de mening van een ander. Dat is misschien wel de belangrijkste les van maatschappijleer.