Biologie

 

Docenten:

A. v. Haasteren
email: avanhaasteren@jsgmaimonides.nl
 

 
J.G.C.Veldkamp                                                                    email mveldkamp@jsgmaimonides.nl  

BIOLOGIE IN DE VERNIEUWDE TWEEDE FASE

KLAS 4 - 6


Biologie is een verplicht vak in het profiel "Natuur en Gezondheid". Daarnaast kan het gekozen worden als profielkeuzevak of keuze-examenvak.

Klas 4

Allereerst komt de natuurwetenschappelijke methode aan bod: naast zelf onderzoek uitvoeren wordt dieper ingegaan op het systematisch te werk gaan binnen dit onderzoek. Verder komen DNA en erfelijkheidsleer aan de orde: hoe resulteert het DNA in de celkern bijvoorbeeld in bruine oogkleur?

Ook medische onderwerpen als voortplanting en het zenuwstelsel worden behandeld.

Tenslotte wordt het gedrag van dieren (en dus ook van de mens) met zijn erfelijke en aangeleerde componenten theoretisch en praktisch (Artis) benaderd.


Klas 5

Tijd voor het èchte geitenwollensokkenwerk: onderwerpen zoals ecologie, planten en stofwisseling staan dit jaar centraal! Hieraan gekoppeld wordt een buitenschools ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn we weer helemaal actueel met milieu en de mens..


Klas 6v (of 5h)

Naast een intensieve training voor het eindexamen vindt er dit jaar een verdieping plaats van reeds besproken onderwerpen en worden er nieuwe onderwerpen behandeld zoals transport, voeding & vertering en het hormoonstelsel.Een paar voorbeelden van praktisch werk, uitgevoerd in klas 4-6:
De reizende DNA-labs: Studenten van verschillende universiteiten bespreken actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek en begeleiden leerlingen met de uitvoering van geavanceerde technieken. Een voorbeeld: Yair voert een DNA-fingerprint uit op aardappelen en toon aan of zijn plant de juiste eigenschap heeft. Ander onderzoek: kauwgom en speekselproductie, de invloed van lichamelijke inspanning op CO2 productie, verhoogt red bull werkelijk het concentratievermogen? En hoe zit het met de luchtkwaliteit in Amsterdam?

Tenslotte..deze sites kunnen je vragen beantwoorden, of je helpen met je profielwerkstuk.


http://www.bioplek.org/
http://www.soortenbank.nl/
http://www.beeldbank.schooltv.nl/
http://www.biohelpdesk.nl/
www.vwo-campus.net
www.biodoen.nl
www.biologiepagina.nl