Economie/M&O

Docenten:

 

 

I. Joosten

e-mail: ijoosten@jsgmaimonides.nl


 

Y. Walg

e-mail: ywalg@jsgmaimonides.nl


Economie en M&OGebruikte methode:

WoltersNoordhoff

2Mavo: Pincode Mavo/havo

2 hv: Pincode havo/vwo

Wat doen we met het vak economie?

We kijken wat rond in de wereld om ons heen.

Hoe ga je met je geld om?

Hoe verwerf je inkomen?

Wat doet de overheid voor jou?

Welke invloed hebben de beslissingen van de consument op het milieu?

Wie betaalt wat?

Wat is de invloed van reclame?

Al deze onderwerpen komen aanbod in het boek, maar daarnaast wordt er ook echt onderzoek verricht. Soms via het Internet, maar je moet ook denken aan enquêtes en interviews op straat in bedrijven etc.

3 mavo:Pincode 3

4 mavo: Pincode 3 en 4.

In 3 mavo start het eindexamen al een beetje. De toetsen die je aflegt voor het vak economie tellen al mee voor het schoolexamen. Kijk maar eens in het PTA.

Sector werkstuk 2015/2016.

Onderwerp: Organiseer een dagje uit voor de hele klas. Het uitstapje moet zowel informatief als recreatief zijn. Het beste uitstapje voeren we uit in het voorjaar. We starten na SE 1.


Examentraining: in de les maken we veel opdrachten uit de examens van afgelopen jaren.

 

Wil je zelf vast oefenen? Kijk dan op examenblad.nl4 Havo: Economie in Context

5Havo: idem + deel 2.

4Havo:

De stof wordt verdeeld over 4 toetsperiodes. Zie hiervoor het PTA. Bij het begin van ieder toetsperiode ontvang je een studiewijzer.Deze hangen tevens in het lokaal. Bovendien kan je vanaf periode 3 de studiewijzers ook aantreffen op de schoolsite.

Naast de theorie staat er ook een praktische opdracht op het programma. Daarbij moet je denken aan een onderzoekje hetzij in de praktijk, hetzij een theoretisch gegeven. De opdrachten verschillen per jaar.

.
5Havo:

Je hebt nu nog maar 3 periode te gaan. In deze tijd moet je ook je profielwerkstuk maken. Dit kan natuurlijk ook bij economie. Voor suggesties wat betreft onderwerpen kijk maar op www.werkstuk.nl of www.kennisnet.nl etc.

Bovendien staan er in de mediatheek diverse boeken die je verder kunnen helpen.


4 havo: M&O: Management en Organisatie in Balans

5 havo idem+ deel2


Anders dan bij economie richten we ons op de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering.

We gaan uit van de “tools”die je nodig hebt om een bedrijf te starten, te beoordelen en te controleren.

Dit vereist een lichte kennis van het boekhouden.

In klas 5 kijken we naar de boekhouding vanuit Excel.