CKV

Docent:  
J. Camijn
e-mail:  jcamijn@jsgmaimonides.nl
 

 

 

 

CKV
HAVO-VWO :


Het programma voor Culturele Kunstzinnige Vorming is opgezet met het doel leerlingen te laten kennismaken met verschillende Cultuurvormen in hun omgeving. Dit kan variëren van het bezoeken van een museum, een tentoonstelling, een voorstelling in een theater tot zelfs het actief deelnemen aan presentaties.


Het programma volgens het PTA bestaat uit passief kunstgenot (vanuit de luie stoel ) en uit eigen activiteiten. Een culturele reis naar het buitenland maakt deel uit van het programma.

Het geheel staat onder leiding van mevr. Yvonne Bouwman.


Van de HAVO- leerlingen wordt verwacht dat ze 6 verschillende bezoeken aan musea enz. afleggen en voor de VWO-leerlingen gaat men uit van 8 bezoeken. Voor de vierde klassen stelt de overheid dan ook CKV-bonnen ter beschikking ter waarde van 22,50. Te besteden in theaters, musea en bioscopen naar keuze. Ook heeft het AUB in de vorm van Act-Pact een jongeren theaterabonnement samengesteld met op de doelgroep afgestemde voorstellingen in de kleinere theaters. Ze verlenen een aardige korting aan de deelnemers.

Daarnaast worden introductielessen rond een thema gegeven. Dit kan zijn een introductie dans, toneel, striptekenen o.i.d.

Twee maal per jaar is er een zogenaamde Open Bak waarin leerlingen hun kunsten kunnen vertonen. Dit is een kleinschalige presentatie voor de andere CKV leerlingen en een enkele introducée. Afgelopen jaar hebben we zoal kunnen genieten van zang, dans, gitaarspel, sketches, gedichten, films etc.

Als gezamenlijke activiteit ligt nog in het verschiet: volksdansen, klassekunst, bezoek tentoonstelling, songwriterscontest, 4 mei met een speciale toneelvoorstelling en de laatste Open Bak van dit jaar.

Van alle activiteiten die mee tellen voor het dossier moet een klein verslag ingeleverd worden met een toegangsbewijs, als daarvan sprake is. Aan het eind van 5 havo/vwo vindt er een samenvattend gesprek plaats met de leerkracht over het opgebouwde dossier. De beoordeling telt mee voor het eindexamen.VMBO :

Voor het VMBO zijn de eisen voor CKV uiteraard soepeler.

Het doel van CKV is leerlingen te activeren kennis te maken met verschillende kunstvormen. Dit gebeurt tijdens de lessen tekenen en muziek in klas 3.

De leerlingen moeten b.v. een film gaan zien in de bioscoop ( niet thuis op tv of via video ) en daarvan een verslag maken. De film moet passen bij een bepaald thema dat behandeld wordt uit het boek kunstbeschouwing. Ook bezoeken zij een tentoonstelling of een gebouw in het kader van de kunsteducatie. Tevens bestaat de mogelijkheid om naar een musical of concert te gaan.

Al deze activiteiten worden afgetekend en vallen onder Kunstvakken I in het examendossier.

Op het diploma wordt dat verwerkt met een v (vold.) of een g (goed).