Het bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O. bestaat uit 3 personen.

Jacqueline Brecher is de bestuurder met als portefeuille onderwijs. Iedereen kent haar al als onze directeur Rosj Pina. Uiteraard blijft zij dit ook voor het grootste deel van haar tijd doen. Jacqueline is  aan te spreken op zaken die het profaan onderwijs betreffen. Ze is voor bestuurszaken te bereiken via J.Brecher@jbo.nl.

 

Simon Rinkoff is de bestuurder met de portefeuille Joodse identiteit en onderwijs. Een zeer belangrijke portefeuille omdat Simon zich bezig zal houden met alle zaken rondom de identiteit van onze scholen en het Joodse onderwijs. Simon is verbonden aan de JFS in London waar hij “Head of Faculty for Jewish Education” is. Simon is te bereiken via S.Rinkoff@jbo.nl.

 

Edwin Stokvis is voorzitter van het bestuur met als portefeuille algemene zaken. Edwin is een ervaren project- en programmamanager en is sinds augustus 2020 a.i. verbonden aan JBO. Hij houdt zich met name bezig met de inrichting van de nieuwe structuur, met financiën en het dagelijks reilen en zeilen van het bestuur. Edwin is te bereiken op E.Stokvis@jbo.nl.

e-mail: bestuur@jbo.nl

Postadres: postbus 87058, 1080 JB Amsterdam 
Bezoekadres: Nieuw Herlaer 18-20, 1083 BD Amsterdam 
IBAN: NL68ABNA0535894848 
Fiscaalnummer: 0029.59.045

JBO kantoor:

Maureen Glaser - bestuurssecretaris

tel: 020 64 44 191 
e-mail: kantoor@jbo.nl

Beloningsbeleid:

Het bestuur en de medewerkers van JBO worden beloond conform de geldende CAO-schalen voor Onderwijs.