Vrijwillige ouderbijdrage
Voor kosten die uitgaan boven de inkomsten die wij van de overheid ontvangen of die we daar niet uit mogen betalen, worden vrijwillige bijdragen van ouders gevraagd.
Deze vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 1150,- per leerling op Rosj Pina en op € 1200 per leerling op Maimonides.

Vermindering van de vrijwillige ouderbijdrage
Het spreekt vanzelf dat er een regeling getroffen kan worden voor diegenen die een ander bedrag wensen bij te dragen. Stuur een e-mail met onderbouwing aan: JBOfacturatie@onderwijsbureau-meppel.nl of neem per e-mail contact op met het bestuursbureau   kantoor@jbo.nl
Uw aanvraag zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.