SUBSIDIES
 

Wij zijn al onze subsidiegevers erg dankbaar voor hun steun en bijdragen die het mogelijk maken om Joods onderwijs te blijven bieden aan een brede doelgroep van Joodse leerlingen.

In het bijzonder noemen wij voor schooljaar 2023-2024 hierbij Maror, ORT Nederland, de Poppers Prins stichting, B’nai B’rith/Hilleel Moerel, Stichting Levi Lassen, Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland en de stichting Lesammeiag Hajeled. 
 
Door op onderstaande logo's te klikken komt u op de websites van de betreffende organisaties.

Maror
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies. Maror steunt JBO al sinds 2003. De laatste jaren vooral bij de Joodse vakken op beide scholen, maar ook bv. voor de Israëlreis van Maimonides en de bibliotheek van Rosj Pina. 
B'nai B'rith, loge Hilleel
Het doel van deze stichting is de bevordering van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van joden in het bijzonder. B’nai B’rith/Hilleel Moerel Stichting ondersteunt Rosj Pina en Maimonides bij de identiteitsbepalende vakken.
ORT Nederland
Stichting ORT Nederland heeft als doel om projecten te ondersteunen ter bevordering van de ontwikkeling en educatie van jongeren en Joods onderwijs in Nederland in het bijzonder. ORT heeft o.a. meegeholpen bij de inrichting van de practicumlokalen van Maimonides, en ondersteunt bij meerdere ICT projecten van Rosj Pina en Maimonides.
Cefina
Cefina is opgericht in 1946 uit een samenwerkingsverband van Joodse instellingen. De benaming Cefina komt van de samenstelling: “Centrale Financierings-Actie” voor Joods-sociaal werk. In 1952 waren er nog 14 instellingen in Cefina verenigd, nu zijn dat er slechts nog enkele. Doelstelling toen en nu is om gezamenlijk gelden in te zamelen en de toekomst van Joodse instellingen te waarborgen.
N.I.I.S.A. (Nederlands Israelietische Instelling voor Sociale Arbeid)
Het subsidiebeleid van de N.I.I.S.A. is geoormerkt ten behoeve van de uitoefening van de sociale zorg (Armenzorg) en sociale kerkelijke zorg binnen het gebied van de N.I.H.S. aan leden van de N.I.H.S., en daarnaast de uitoefening van deze zorg in voorkomende gevallen aan overige halachische joden. De N.I.I.S.A. steunt JBO al vele jaren bij het in stand houden van haar Joodse dagscholen.
Poppers Prins Stichting
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van het verstrekken van modern-orthodox zionistisch onderwijs in Nederland en Israël aan jongeren tot en met 18 jaar. De Poppers Prins Stichting ondersteunt JBO al vele jaren met het geven van Joodse lessen.